Stawiamy na bezpieczeństwo​

System Sygnalizacji Pożaru EATON

2000px-Eaton_Corporation_logo.svg
logo-elektrospark

Zastosowanie sygnalizacji pożarowej

Instalacje sygnalizacji pożarowej stosuje się:
* z mocy prawa w budynkach i obiektach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przecipożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporządzenie m. innymi podaje wykaz budynków, w których obowiązkowe jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

* dobrowolne we wszystkich pozostałych, w których ochrona przed pożarem życia, mienia i środowiska dla właściciela ma decydujące znaczenie

oraz
* jako wymóg ubezpieczyciela
* jako rozwiązanie zamienne według ekspertyzy
* wówczas gdy system sygnalizacji pożaru jest niezbędny do uruchomienia sterowań.