Stawiamy na bezpieczeństwo​

System Sygnalizacji Pożaru EATON

2000px-Eaton_Corporation_logo.svg
logo-elektrospark

Instalacja sygnalizacji pożarowej

Celem instalacji sygnalizacji pożarowej jest automatyczne wykrywanie pożaru w budynkach i wokół nich we wczesnym stadium jego powstania i powiadamianie o grożącym niebezpieczeństwie ludzi, jak również:
* zapewnienie właściwych warunków i organizacji ewakuacji
* ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru
* w szczególnych wypadkach uruchomienie automatycznego gaszenia